/// Základní informace

Datum: 14. – 15. 4. 2018

Motokáry: Sodi RT8 270 ccm

Trať. KartPlanet / GP Klasika + GP Reverse

Dovažování: 85 Kg

Rozjížďky: 4x 20 minut

Semifinále: 20 minut (Nejlepších 27 jezdců)

Finále: 30 minut (Nejlepších 9 jezdců)

Startovné: 4000 Kč / 160 EUR

Výherní ceny: Startovné na KWC 2018 v hodnotě 12 000 Kč + Startovné na CRKC 2019 v hodnotě 8 000 Kč + Poháry + Medaile za každou rozjížďku


/// Basic informations

Date: 14. – 15. 4. 2018

Karts: Sodi RT8 270 ccm

Track: KartPlanet / GP Classic + GP Reverse

Weight limit: 85 Kg

Primary rounds: 4x 20 minutes

Semi-final: 20 minutes (Best 27 drivers)

Final: 30 minutes (Best 9 drivers)

Entry fee: 4000 CZK / 160 EUR

Winning prizes: Entry for KWC 2018 (470 EUR) + Entries for CRKC 2019 (320 EUR) + Trophies + Medals for every session
99% doporučuje
@kartplanet.cz @kartplanet_cz @kartplanet.cz