KartPlanet Elite Sprint league - SWS | 13. 8. 2019, 18:00

Harmonogram (CZ)​​​*

Elite Sprint league:​

18:15 - 18:45 Rozprava + Rozdělení skupin

18:45 - 20:00 Kvalifikace

20:20 - 22:00 Závodní rozjížďky

22:10             Vyhlášení vítězů

 


Schedule (EN)*


Elite Sprint league:​​


18:15 - 18:45 Briefing + Division of groups

18:45 - 20:00 Qualifying

20:20 - 22:00 Races

22:10             Podium ceremony

 


*změna harmonogramu vyhrazena. Uzavření startovní listiny na začátku rozpravy. V případě pozdního příchodu nás prosím informujte dostatečně dopředu.

*change of schedule limited. Starting list will be finalised at the beginning of briefing. In case of late arrival please let us know in advance.

Informace (CZ)

Minimální váha jezdce vč. vybavení: 85kg

Maximální počet jezdců: 50

Verze tratě: Normal

Typ pneumatik: BEBA Race Runner BEV

Kvalifikace (formát):​

​Jezdci budou rozděleni do 4 skupin na základě náhodného losu (A,B,C,D).

Každý jezdec bude mít náhodně vylosované různé motokáry pro každou kvalifikační rozjížďku.

Každý jezdec odjede tři kvalifikační rozjížďky, kde každá bude o délce pěti měřených kol. Zapisuje se vždy to nejrychlejší kolo z pěti.

Po odjetí všech kvalifikačních rozjížděk proběhne škrtnutí nejhoršího času ze tří.

Zbývající dvě nejrychlejší kola se zprůměrují a na základě průměrného času proběhne rozdělení do skupin pro závodní rozjížďky (od nejlepšího po nejhorší).

 

Závod (formát)

​Závodní rozjížďky proběhnou v pořadí D,C,B,A.

Start závodu: pevný.

Na startu závodu je zakázáno držet jakkoliv kola motokáry.

Délka závodu: 15min

Penalizace: přičtení časového trestu k výslednému času v závodě.

 

Vyhlášení vítězů

​Vyhlášeni nejlepší tři jezdci z každé skupiny zvlášť. Poháry udělovány pro každou skupinu zvlášť.

 


Informations (EN)


Minimal weight incl. race gear: 85kg

Maximum of participants: 50

Track version: Normal

Tyre compound: BEBA Race Runner BEV

Qualifying (format)

Drivers will be divided into groups based on random lottery (A,B,C,D).

Every driver gets different kart number for each qualifying based on random lottery.

Every driver drives three qualifying sessions each lasting five timed laps. Only fastest laps from each session are kept.

After all qualifying sessions are completed, worst of those three results will be dropped.

Remaining two fastest laps will be averaged into one lap time which decides the order for race grids (from fastest to slowest)

 

Race (format)

​Groups will race in following order: D,C,B,A

Start type: standing

It is forbidden to touch in any way any wheel on the kart during the start procedure.

Race lenght: 15min

Penalties: In form of time penalties added to the total time after the race is complete.

 

​Podium ceremony

​Every group has its own ceremony for top 3 drivers. Trophies are awarded for each group separately.


Kalendář

Srpen

18. 8. 2020 KartPlanet Elite Sprint 17:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
20. 8. 2020 KartPlanet Summer Cup #4 18:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu

Září

1. 9. 2020 KartPlanet Elite Sprint 17:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
4. 9. 2020 24H of Prague - Official training sessions 14:00 - 22:00 Detail závodu
5. 9. 2020 24h of Prague - 2020 10:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
22. 9. 2020 KartPlanet Elite Sprint 17:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu


99% doporučuje
@kartplanet.cz @kartplanet_cz @kartplanet.cz