KartPlanet Endurance Elite league (4h) - SWS | 16. 6. 2019, 10:00

Harmonogram (CZ)​​​*

Endurance Elite:​

10:00 - 12:00 Volné tréninky (150,- Kč / 10min)

​12:15 - 12:45 Rozprava + Rozdělení kvalifikace

12:45 - 13:00 Kvalifikace

13:30             Start závodu (délka 4h)

17:30             Cíl závodu

18:00             Vyhlášení vítězů

 


Schedule (EN)*


Endurance Elite:​


10:00 - 12:00 Free practice (150,- CZK / 10min)

​12:15 - 12:45 Briefing + Order of qualifying

12:45 - 13:00 Qualifying

13:30             Start of the race (lenght 4h)

17:30             Finish of the race

18:00             Podium ceremony

 


*změna harmonogramu vyhrazena. Uzavření startovní listiny na začátku rozpravy. V případě pozdního příchodu nás prosím informujte dostatečně dopředu.

*change of schedule limited. Starting list will be finalised at the beginning of briefing. In case of late arrival please let us know in advance.

 

Informace (CZ)

Minimální váha jezdce vč. vybavení: 85kg

Maximální počet týmů: 12

Minimální počet jezdců v týmu: 2

Verze tratě: Normal

Typ pneumatik: BEBA Race Runner BEV

Kvalifikace (formát):​

Kvalifikace proběhne ve formě měřeného tréninku v délce 15min

Týmy mohou během kvalifikace střídat jezdce

Číslo motokáry bude přiděleno podle pořadí přihlášení do závodu zde na SWS webu

Startovní rošt bude seřazen dle nejlepších dosažených časů v pořadí od nejrychlejšího po nejpomalejšího.

 

Závod (formát).

Start závodu: letmý

Délka závodu: 240min

Penalizace: Stop&Go s variabilní délkou. Uděleno v průběhu závodu. Konkrétní tresty budou prezentovány během rozpravy.

Minimální celková doba jízdy jednoho jezdce: 30min

Střídání motokár bude upřesněno na místě

Při výměně motokár je povinnost střídat jezdce.

Při každém zajetí do prostoru boxů/depa je povinnost ZASTAVIT motokáru ve výseči, která je vyznačena pomocí kuželů a znaků na asfaltu.

Během střídání motokáry musí mít hodnota celého kola minimálně 150s.

Závod bude po 240 minutách ukončen šachovnicovou vlajkou.

Vítězným týmem se stává ten, jenž za 240min ujede nejvyšší počet kol.

 

Vyhlášení vítězů

​Vyhlášeni nejlepších tří týmů závodu.

 

 

Informations (EN)


Minimal weight of each driver incl. race gear: 85kg

Maximum number of teams: 12

Minimum number of drivers in team: 2

Track version: Normal

Tyre compound: BEBA Race Runner BEV

Qualifying (format)

Qualifying will be in form of timed practice which will be 15min long

Teams can change drivers during qualifying

Number of kart will be assigned based on order of registration for the race here on SWS website

Starting grid will be ordered from fastest to slowest lap times archieved in qualifying.

 

Race (format)​

Start type: rolling

Race lenght: 240min

Penalties: Various lenght of Stop&Go penalties during the race. Exact amounts explained during briefing.

Minimum total driving time for each driver: 30min

Kart changes will be explained at briefing

It is mandatory to change drivers during those changes.

Every time when entering the pits, the kart has to be STOPPED in highlighted place which is located on the pit entry.

During kart changes the minimal time of complete lap has to be 150s.

The race will be ended after 240 minutes with chequered flag.

Team with the highest count of laps made during those 240min wins the race.

 

​Podium ceremony

​Best 3 teams of the race


Kalendář

Srpen

18. 8. 2020 KartPlanet Elite Sprint 17:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
20. 8. 2020 KartPlanet Summer Cup #4 18:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu

Září

1. 9. 2020 KartPlanet Elite Sprint 17:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
4. 9. 2020 24H of Prague - Official training sessions 14:00 - 22:00 Detail závodu
5. 9. 2020 24h of Prague - 2020 10:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
22. 9. 2020 KartPlanet Elite Sprint 17:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu


99% doporučuje
@kartplanet.cz @kartplanet_cz @kartplanet.cz