KartPlanet Race Sunday #3 (Sprint & Endurance Elite leagues) - Sodi World Series | 1. 9. 2019, 10:00

Harmonogram (CZ)​​​*

 

Sprint Elite league:​

​10:00 - 11:00 Volný trénink (150,- Kč / 10min)

11:10 - 11:30 Rozprava + Rozdělení skupin

11:30 - 12:45 Kvalifikace

13:00 - 14:15 Závodní rozjížďky

14:30 - 15:00 Vyhlášení vítězů

Endurance Elite league:​

​15:15 - 15:45 Rozprava + Rozdělení kvalifikace

16:00 - 17:00 Kvalifikace

17:30             Start závodu (délka 4h)

21:30             Cíl závodu

22:00             Vyhlášení vítězů

 


Schedule (EN)*

Sprint Elite league:​


​10:00 - 11:00 Free practice (150,- CZK / 10min)

11:10 - 11:30 Briefing + Division of groups

11:30 - 12:45 Qualifying

13:00 - 14:15 Races

14:30 - 15:00 Podium ceremony


Endurance Elite league:​


​15:15 - 15:45 Briefing + Order of qualifying

16:00 - 17:00 Qualifying

17:30             Start of the race (lenght 4h)

21:30             Finish of the race

22:00             Podium ceremony

 


*změna harmonogramu vyhrazena. Uzavření startovní listiny na začátku rozpravy. V případě pozdního příchodu nás prosím informujte dostatečně dopředu.

*change of schedule limited. Starting list will be finalised at the beginning of briefing. In case of late arrival please let us know in advance.

Sprint:

Informace (CZ)

Minimální váha jezdce vč. vybavení: 85kg

Maximální počet jezdců: 50

Verze tratě: Normal

Typ pneumatik: BEBA Race Runner BEV

Kvalifikace (formát):​

​Jezdci budou rozděleni do 4 skupin na základě náhodného losu (A,B,C,D).

Každý jezdec bude mít náhodně vylosované různé motokáry pro každou kvalifikační rozjížďku.

Každý jezdec odjede tři kvalifikační rozjížďky, kde každá bude o délce pěti měřených kol. Zapisuje se vždy to nejrychlejší kolo z pěti.

Po odjetí všech kvalifikačních rozjížděk proběhne škrtnutí nejhoršího času ze tří.

Zbývající dvě nejrychlejší kola se zprůměrují a na základě průměrného času proběhne rozdělení do skupin pro závodní rozjížďky (od nejlepšího po nejhorší).

 

Závod (formát)

​Závodní rozjížďky proběhnou v pořadí D,C,B,A.

Start závodu: pevný.

Na startu závodu je zakázáno držet jakkoliv kola motokáry.

Délka závodu: 15min

Penalizace: přičtení časového trestu k výslednému času v závodě.

 

Vyhlášení vítězů

​Vyhlášeni nejlepší tři jezdci z každé skupiny zvlášť. Poháry udělovány pro každou skupinu zvlášť.

 

Informations (EN)


Minimal weight incl. race gear: 85kg

Maximum of participants: 50

Track version: Normal

Tyre compound: BEBA Race Runner BEV

Qualifying (format)

Drivers will be divided into groups based on random lottery (A,B,C,D).

Every driver gets different kart number for each qualifying based on random lottery.

Every driver drives three qualifying sessions each lasting five timed laps. Only fastest laps from each session are kept.

After all qualifying sessions are completed, worst of those three results will be dropped.

Remaining two fastest laps will be averaged into one lap time which decides the order for race grids (from fastest to slowest)

 

Race (format)

​Groups will race in following order: D,C,B,A

Start type: standing

It is forbidden to touch in any way any wheel on the kart during the start procedure.

Race lenght: 15min

Penalties: In form of time penalties added to the total time after the race is complete.

 

​Podium ceremony

​Every group has its own ceremony for top 3 drivers. Cups are awarded for each group separately.

 

Endurance:

Informace (CZ)

Minimální váha jezdce vč. vybavení: 85kg

Maximální počet týmů: 15

Minimální počet jezdců v týmu: 2

Verze tratě: Normal

Typ pneumatik: BEBA Race Runner BEV

Kvalifikace (formát):​

​Týmy si zvolí jezdce, který se zúčastní kvalifikace.

Na start závodu může nastoupit jiný jezdec, než ten, který se účastní kvalifikace.

Kvalifikace se bude konat na jedné indentické motokáře.

Týmy se na motokáře vystřídají vždy po jednom měřeném kole dle pořadí, které bude určeno při rozpravě.

Startovní rošt bude seřazen dle nejlepších dosažených časů jednotlivých zástupců týmů v pořadí od nejrychlejšího po nejpomalejšího.

 

Závod (formát).

Start závodu: LeMans nebo letmý - rozhodnuto bude na rozpravě

Délka závodu: 240min

Penalizace: Stop&Go s variabilní délkou. Uděleno v průběhu závodu. Konkrétní tresty budou prezentovány během rozpravy.

Minimální celková doba jízdy jednoho jezdce: 60min

Během závodu proběhnou 3 výměny motokár (v 50., 110. a 170. minutě závodu).

Při výměně motokár není povinnost střídat jezdce.

Během závodu je nutné provést 3x tzv. Extra pit stop (bude vysvětleno na rozpravě).

Při každém zajetí do prostoru boxů/depa je povinnost ZASTAVIT motokáru ve výseči, která je vyznačena pomocí kuželů a znaků na asfaltu.

Během střídání motokáry a Extra pit stopu musí mít hodnota celého kola, včetně zmíněných zastávek, minimálně 120s.

Tým, který provede zmíněných 6 zastávek v nejnižším možném čase bez penalizace, získá cenu pro nejlepší management na konci závodu.

Závod bude po 240 minutách ukončen šachovnicovou vlajkou.

Vítězným týmem se stává ten, jenž za 240min ujede nejvyšší počet kol.

 

Vyhlášení vítězů

​Vyhlášeni nejlepších tří týmů závodu.

Vyhlášení nejlepšího managera.

Vyhlášení nejrychlejšího kola závodu.

Vyhlášení vítěze kvalifikace.

Vyhlášení držitele putovní ceny týmu VZC.

 

 

Informations (EN)

Minimal weight of each driver incl. race gear: 85kg

Maximum number of teams: 15

Minimum number of drivers in team: 2

Track version: Normal

Tyre compound: BEBA Race Runner BEV

Qualifying (format)

​Each team will decide which driver takes part in qualifying.

Race itself can be started by different driver.

Qualifying will happen on one kart.

Teams will pass the kart to next team after one timed lap. Order of the teams driving the kart will be made during briefing.

Starting grid will be ordered from fastest to slowest lap times archieved in qualifying.

 

Race (format)​

Start type: Le Mans or rolling - will be decided during briefing.

Race lenght: 240min

Penalties: Various lenght of Stop&Go penalties during the race. Exact amounts explained during briefing.

Minimum total driving time for each driver: 60min

There are going to be 3 kart changes during the race (starting in 50th, 110th and 170th minute of the race)

It is not mandatory to change drivers during those changes.

3 Extra pit stops have to be performed during the race (explained during briefing)

Every time when entering the pits, the kart has to be STOPPED in highlighted place which is located on the pit entry.

During kart changes and Extra pits the minimal time of complete lap has to be 120s.

Team which will manage those 6 stops without penalties in lowest possible time wins trophy for the best management.

The race will be ended after 240 minutes with chequered flag.

Team with the highest count of laps made during those 240min wins the race.

 

​Podium ceremony

​Best 3 teams of the race

Best management of the race

Fastest lap of the race

Winner of the qualification

Challenge cup of the VZC team


Kalendář

Červen

9. 6. 2020 KartPlanet Elite Sprint 17:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
23. 6. 2020 KartPlanet Elite Sprint (100KG) 17:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu

Červenec

9. 7. 2020 KartPlanet Summer Cup #1 18:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
12. 7. 2020 KartPlanet Sprint Sunday #2 10:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
21. 7. 2020 KartPlanet Elite Sprint 17:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
23. 7. 2020 KartPlanet Summer Cup #2 18:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu

Srpen

4. 8. 2020 KartPlanet Elite Sprint (100KG) 17:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
6. 8. 2020 KartPlanet Summer Cup #3 18:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
18. 8. 2020 KartPlanet Elite Sprint 17:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
20. 8. 2020 KartPlanet Summer Cup #4 18:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu

Září

4. 9. 2020 24H of Prague - Official training sessions 14:00 - 22:00 Detail závodu
5. 9. 2020 24h of Prague - 2020 10:00 - 14:00 Závod na SWS | Detail závodu
8. 9. 2020 KartPlanet Elite Sprint 17:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
13. 9. 2020 KartPlanet Elite Endurance (7H) 10:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu
22. 9. 2020 KartPlanet Elite Sprint 17:00 - 22:00 Závod na SWS | Detail závodu


99% doporučuje
@kartplanet.cz @kartplanet_cz @kartplanet.cz